logo

Gezici ISG Aracı & Datalab Telefon: (0216) 348 83 92Datalab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı


Günümüzde tanı, laboratuvar parametrelerinden ayrı değerlendirilememektedir. Çeşitli uzmanlık derneklerinin hazırladığı tanı ve tedavi kılavuzlarında laboratuvar, hekimin klinik değerlendirmesinin hemen ardında önemli bir yer tutmaktadır. DATALAB Tıbbi Tahlil Laboratuvarı, Nisan 2002 tarihinde, güvenilir laboratuvar sonuçlarının tanı koymada hekim için önemini bilen iki hekim; Uz. Dr. Tahir KARSLIOĞLU ve Uz. Dr. M. Şeyda ÖCALMAZ tarafından Kadıköy de kuruldu.

Bu dönemde İleri teknolojiye sahip cihaz ve sistemlerle çalışan DATALAB Tıbbi Tahlil Laboratuvarı kuruluşunun 3 yılında Pendik şubesini de hizmete açarak hizmet ağını genişletti.2013 yılında şubelerini birleştirerek Pendik’te 7 katlı binasında hizmet vermeye devam etmektedir. Kuruluşumuzun kalite anlayışını, organizasyonunu ISO 9001:2008 Kalite standartı ile başlamış olup ,5 Şubat 2019 tarihinde TS EN ISO 15189 standardı kapsamında analiz öncesi, analiz ve analiz sonrası faaliyetlerin uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli, kalite hedeflerini oluşturmayı, planlamayı ve izlenmesini sağlayarak, oluşturulmuş olan kalite yönetim sistemini uygulayarak akredite olmuştur.

Datalab 19 yıldır hizmet verdiği rutin hastaları dışında, birçok kuruma yerinde laboratuvar hizmeti vermektedir. İşyeri hekimlerinin istemiş olduğu tetkikleri yerinde laboratuvar hizmeti kapsamında gerçekleştirmektedir. Yerinde laboratuvar hizmet sisteminin iş gücü kaybını önlemek, daha hızlı ve güvenilir sonuç alınması, maliyetin düşürülmesi aynı zamanda takibinin daha kolay yapılabilmesi gibi işyeri ve çalışanları açısından birçok avantajları bulunmaktadır.

Hizmet verdiği işyerlerinin sektör çeşitliliğinden dolayı tetkik parametrelerini bu doğrultuda genişletmiş ve genişletmeye devam etmektedir. Tetkik çeşitliliği ve önemi nedeniyle Mikrobiyoloji ve Biyokimya uzmanlarımız bu yönde teknolojik, yöntem ve cihazların gelişim ve değişimini takip ederek, deneyimli personellerimizin kalite standartları eğitimi konusunda titizlik göstererek, doğru ve güvenilir sonuçlar için çalışmaktadır.

DATALAB Tıbbi Tahlil Laboratuvarı Pendik’teki merkezi yerleşimi ve yakınında bulunan otoparklar nedeni ile kolaylıkla ulaşılabilir bir konumdadır.

welcome medix

DATALAB Hizmetleri


 • PANELLERİMİZ
   • - Klinik Biyokimya
   • - Mikrobiyoloji
   • - Hematoloji
   • - Moleküler biyoloji
   • - Endüstriyel Toksikoloji(Meslek Hastalıkları Testleri)
 • KLİNİK BİYOKİMYA
   • - Böbrek Foksiyon Testleri
   • - Karaciğer Foksiyon Testleri
   • - Lipid ve Karbonhidrat metabolizma testleri
   • - Hormon Testleri
   • - Tümor belirtileri
 • MİKROBİYOLOJİ
   • - Enzim İmmünasay( Eliza)
   • - Aglutinasyon Testleri
   • - Antikor testleri
   • - Antijen Testleri
   • - Kültür Antibiyogram testleri
 • HEMATOLOJİ
   • - Hemogram
   • - Periferik yayma
   • - Sedimantasyon
 • PIHTILAŞMA TESTLERİ
   • - Kanama zamanı
   • - Pıhtılaşma zamanı
   • - PTZ Protrombin Zamanı
   • - APTT Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı
   • - Fibrinojen
 • KLİNİK BİYOKİMYA TESTLERİMİZ
   • - Kan şekeri (açlık,tokluk glukoz)
   • - Üre (Bun)
   • - Kreatinin
   • - Kolestrol total –HDL-LDL-VLDL
   • - Trigliserid (Kan yağı)
   • - Ast (SGOT)
   • - Alt (SGPT)
   • - Fosfor
   • - Kalsiyum (Ca ++)
   • - Total Protein
   • - Albümin
   • - Globülin
   • - Ürik asit
   • - Total bilirubin
   • - Direkt bilirubin
   • - Amilaz
   • - CK
   • - CK-MB
 • HORMON TAHLİLLERİ
   • - T3 (Total T3)
   • - T4 (Total T4)
   • - FRT3 (Serbest T3)
   • - FRT4 ( Serbest T4)
   • - TSH Tiroid Stimulon Hormon
   • - Östradiol (E2)
   • - Prolaktin (PRL)
   • - DHEA-S
   • - FSH
   • - LH
   • - BETA HCG (Beta Human Chorşonic Gonatdotropin)
   • - Ferritin
 • CHECK UP PANELİ
   • - GLUKOZ
   • - ÜRE(BUN)
   • - KREATİNİN
   • - TRİGLİSERİD
   • - KOLESTEROL PANELİ
   • - AST
   • - ALT
   • - LDH
   • - ALKALEN FOSFATAZ
   • - TSH
   • - FT4
   • - SODYUM
   • - POTASYUM
   • - KALSİYUM
   • - DEMİR
   • - HEMOGRAM
   • - SEDİMASYON HIZI
   • - TAM İDRAR TAHLİLİ
   • - HbSAG
   • - GAİTADA GİZLİ KAN
   • - VİTAMİN D
 • 40 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLERDE +
   • - CA-19-9
   • - Hs CRP
   • - HOMOSİSTEİN
   • - PSA
 • 40 YAŞ ÜSTÜ KADINLARDA +
   • - FSH
   • - E2
   • - PROLAKTİN
   • - CA-125
   • - CA 15-3
   • - CA 19-9
   • - HsCRP
   • - HOMOSİSTEİN
   • - HOMO IR
 • BÖBREK FOKSİYON TESTLERİ
   • - ÜRE
   • - BUN
   • - KREATİN
   • - SODYUM
   • - POTASYUM
   • - CK
   • - MİKROABÜMİN
   • - İDRARDA PROTEİN
   • - TAM İDRAR TETKİKİ
 • KARACİĞER FOKSİYON TESTLERİ
   • - ALT
   • - AST
   • - GGT
   • - BİLİRUBİNER
   • - ALKALEN FOSFATAZ
   • - AFP
   • - HbSAG
   • - ANTİ-HCV
   • - HCV RNA (KANTİTATİF ÖLÇÜM)
   • - PROTROMBİN ZAMANI
   • - HBV DNA ( KANTİTATİF ÖLÇÜM)
 • KARDİAK PANELİ TESTLERİ
   • - CK
   • - CK-MB
   • - LDH
   • - SGOT
   • - KOLESTROL (TOTAL,HDL,LDL)
   • - LİPOPRETİN
   • - Hs CRP
   • - HOMOSİSTEİN
   • - APOLİPOPROTEİN-B
   • - TROPONİN I
   • - TROPONİN T
   • - NT PRO BNP
 • DİYABET PANELİ
   • - GLUKOZ
   • - HOMA-IR
   • - HbA1C
   • - İNSULİN
   • - KOLESTROL PANELİ
   • - TRİGLİSERİD
   • - MİKROALBÜMİNÜRİ
   • - SODYUM
   • - POTASYUM
   • - OGTT
   • - C-PEPTİD

MOLEKÜLER BİYOLOJİ


 • AĞIR METALLER
   • - KURŞUN
   • - KROM
   • - NİKEL
   • - KADMİYUM
   • - CİVA
   • - ARSENİK
   • - MANGAN
   • - KOBALT
   • - ALÜMİNYUM
   • - BERİLYUM
   • - KOBALT
   • - VANADYUM
 • SOVENTLER
   • - BENZEN
   • - FENOL
   • - HİPPÜRİK ASİT
   • - FENİL GLİOKSİLİK ASİT
   • - MANDELİK ASİT
   • - METİL HİPPÜRİK ASİT
   • - O-KRESOL
   • - 2-5 HEGZANDİON
   • - TRANS -TRANS MUKONİK ASİT
   • - TCA
   • - TCE
 • TÜMÖR BELİRTEÇLERİ
   • - ALP ( Alfa – Fetoprotein )
   • - CEA ( Karsino Embriyonik Antijen)
   • - CA -125
   • - CA 15-3
   • - CA 19-9
   • - CA 72-4
 • METABOLİK SENDROM PANELİ
   • - GLUKOZ
   • - İNSULİN
   • - HOMA-IR
   • - TOTAL KOLESTROL
   • - TRİGLİSERİD
   • - KREATİNİN
   • - BUN
   • - HbA1C
 • TİROİD PANELİ
   • - T3
   • - T4
   • - FT3
   • - FT4
   • - TSH
   • - TRİGLOBULİN
   • - ANTİ-TG
   • - ANTİ-TPO
 • PREMENAPOZ PANELİ
   • - FSH
   • - LH
   • - E2
   • - PROGESTERON
   • - PROLAKTİN
   • - TSH
   • - HEMOGRAM
   • - AMH
   • - KALSİYUM
   • - FOSFOR
   • - CA-125
   • - HE4
   • - CA 15-3
 • ANEMİ PANELİ
   • - HEMOGRAM
   • - DEMİR
   • - TOTAL DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ
   • - FERRİTİN
   • - VİTAMİN B12
   • - FOLİK ASİT
   • - HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ
   • - RETİKÜLOSİT
   • - TRANSFERRİN ,GGK
 • ÇÖLYAK PANELİ
   • - ANTİ-GLİADİN IgA
   • - ANTİ- GLİADİN IgG
   • - Anti-Endomisyum IgA
   • - Anti-Endomisyum IgG
   • - Anti- Trasglutaminaz IgA
   • - Anti- Trasglutaminaz IgG

Datalab Kurumsal